Obchodní podmínky

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi provozovatelem eshopu, dále jen " prodávajícím" na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

 

OBJEDNÁVKA A KUPNÍ SMLOUVA

Objednat zboží a uzavřít kupní smlouvu může kupující prostřednictvím internetového obchodu nebo telefonicky. Veškeré objednávky jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce údaje ke splnění objednávky ( tj. doručovací adresa, fakturační údaje atd.), kupující dává souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech. Prodávající se zavazuje, že tyto údaje nebudou poskytovány třetím osobám. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny a jeho převzetím. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno došlo ke změně sortimentu má naše firma právo po dohodě s kupujícím objednávku modifikovat, případně od ní odstoupit. Vzhledem k tomu, že uvedené výrobky zhotovují drobní nebo domácí výrobci, může k tmuto docházet. Po dohodě může naše firma odeslat např. výrobky v jiné barevné kombinaci (avšak stejný typ výrobku), případně má zákazník právo na vrácení platby a odstoupení od objednávky.

 

CENA A ÚHRADA ZBOŽÍ

Ceny produktů jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu. Při uskutečnění objednávky je platná cena uvedená v době jejího zadání. K ceně produktů se připočítává cena poštovného a balného - viz. níže.

Způsob úhrady objednaných produktů:

- předem platbou na bankovní účet prodávajícího

- poštovní poukázkou typu C Českou poštou

- formou dobírky Českou poštou ( platba při převzetí zásilky)

 

DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta začíná ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Produkty, které má prodávající na skladě jsou expedovány do 7 pracovních dnů po připsání úhrady za objednávku na účet prodávajícího. V případě platby dobírkou nejdéle do 7 pracovních dnů po potvrzení objednávky. Většina produktů je převážně skladem. Dodací lhůta může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže okolnosti nezavinil prodávající ale např. výrobce. V těchto případech prodávající  neprodleně kontaktuje kupujícího a oznámí předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný produkt - výrobek.

 

POŠTOVNÉ

Ceny poštovného jsou uvedeny v objednávce. Kupující potvrdí jednu z možností. Cena poštovného bude automaticky započítána do celkové ceny objednávky. 

V případě úhrady předem na účet nebo poštovní poukázkou může být následně poštovné upraveno dle tarifu České pošty. V případě objednávky např. jednoho nebou dvou kusů výrobků nemusí poštovné činit 100,- Kč, nýbrž méně. Zbylé poštovné tedy vrátíme zákazníkovi zpět.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má zákazník možnost odstoupit od smlouvy uzavřené prostředky komiunikace na dálku do 14 dnů od převzetí zboží. Zákazník je povinen o odstoupení od smlouvy informovat provozovatele písemně.

 

NEPŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Pokud zákazník nepřevezme řádně objednanou zásilku se zbožím, budou mu vyúčtovány náklady vzniklé s expedicí zásilky ( poštovné, balné + expediční poplatek 50,- Kč.

 

REKLAMACE

Kupující doručí reklamované zboží spolu s dokladem potvrzeným prodejcem ( paragon) na adresu prodávajícího na vlastní náklady. Případné reklamace vyřizujeme individuální dohodou s kupujícím a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné poškození. Pokud je zásilka předávána doručovatelem v porušeném obalu, kupující sepíše s přepravcem Zápis o reklamaci zboží. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při zpracování informací o zákaznících se řídíme platnými zákony České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu firmy, kromě nezbytného kontaktu a údajů o adrese, které jsou v případě dopravy zboží předávány přepravci ( České poště).

PROVOZOVATEL

Selvintech s.r.o.

Příční 1870

560 02 Česká Třebová

IČ: 03498573

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka: C34188